تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | | نویسنده :
سلام، روز همگي به خير
ديروز دوشنبه اولين جلسه هيات مديره جديد تشكيل شد٠ هيات مديره جديد در ابتداي جلسه از زحمات و خدمات هيات مديره قبلي و كليه مالكيني و اعضايي كه با صرف وقت خود موجبات پيشرفت پروژه را تا اينجا فراهم نمودند، قدرداني نمود.
اركان هيّئت مديره به اين شرح انتخاب شدند: اقاي سليمانيان ، رئيس هيات مديره- اقاي محمود كلايه، نائب رئيس- اقاي شيخ لري، خزانه دار- موسي زاده، دبير جلسات هيات مديره.
جلسات هيات مديره هر دوشنبه برگزار خواهد شد و اقاي سليمانيان به نمايندگي از هيات مديره درخواست جلسه مشترك با هيات مديره تعاوني و اقاي حيدراقايي را براي دوشنبه اينده يا زودتر پيگيري خواهد كرد. عمده موارد دستور جلسه با تعاوني مخابرات چگونگي تكميل كارهاي باقيمانده، مراحل تحويل واحدها به مالكين، تسريع روند امور إجرائي پروژه مي باشد. از همه أعضاء و مالكين محترم تقاضا مي شود ساير اموري كه جهت طرح در جلسه با تعاوني ضروري مىدانند مطرح كنند، تا پس از بحث و بررسي جمعبندي و پيگيري كنيم.
هيات مديره ضمن قدرداني از پرداخت شارژ ماهانه توسط اكثريت أعضاء از ساير عزيزاني كه هنوز پرداخت نكرده اند درخواست نمود لطفا اقدام نمايند.
هيات مديره تصويب نمود به منظور بكار گيري تجربه، تخصص، وتوان كليه أعضاء پنج كميته در زمينه هاي زير تشكيل گردد:
١- كميته حقوقي، به رياست اقاي سليمانيان كه پيگير همه مسائل حقوقي از جمله قراردادها، چگونگي تحويل واحدها، و خلاصه پيگير فعال كليه امور حقوقي خواهد بود.
٢-كميته كنترل پروژه به رياست اقاي محمود كلايه كه كليه امور فني برج را پيگيري خواهد كرد، از جمله امور باقيمانده تا تحويل واحدها.
٣- كميته انشعابات به رياست اقاي مسلمي ،كه پيگير همه امور انشعابات از جمله برق، اب، گاز، فاضلاب، تلفن، اينترنت، أنتن مركزي خواهد بود.
٤- كميته مالي به رياست اقاي شيخ لري ،كه پيگير امور مالي از جمله دريافت شارژ، تلاش جهت وصول مطالبات و پيشنهاد چگونگي محاسبه و دريافت شارژ ماهانه پس از تحويل واحدها خواهد بود.
٥- كميته اطلاع رساني به سرپرستي موسي زاده، كه وظيفه اطلاع رساني و تسهيل ارتباطات بين أعضاء و هيات مديره ، وافزايش مشاركت اعضا در جلسات عمومي، و ساير فعاليت ها را بر عهده خواهد داشت.
از همه مالكين محترم خواهشمنديم با عضويت در حداقل يكي از كميته ها به سهم خود به هيات مديره منتخب خود كمك كنيد تا به حول قوه الهي هرچه زودتر ساير امور باقيمانده به سرانجام رسيده و ساكن برج شويم. اعضا تمايل خودرا ميتوانند به رييس كميته مربوطه اعلام نمايند.هيات مديره تصويب نمود كه كميته ها ميتوانند در حدود چارچوب هاي اساسنامه و مصوبات هيات مديره ايين نامه داخلي تهيه و پس از تصويب هيات مديره انرا به مورد اجرا گزارند.
اينهم خلاصه اي از اهم مصوبات جلسه روز گذشته هيات مديره، روز همگي خوش.  • دانلود
  • فال حافظ