با سلام و احترام

 نظرات اعضای محترم رویت میشود و قابل احترام است

اعضای محترم و برادران عزیز و دردمند من هم مانند شما واحدی دارم و با عنایت به 

اعتماد شما به این حقیر قدمی کوچک برمیدارم. چند نکته است که مانند همیشه شفاف به عرض میرسانم.

طبق شواهد موجود و با توجه به جلساتی که تا تعاونی برگزار شده بنده به این نتیجه رسیدم

که تعاونی کار را رها کرده است . 

عملا هیج کاری انجام نمی شود و سریعا باید روش و سیاست کاری را تغییر داد .که البته

زمینه قبلا فراهم شده است.

با توجه به تماس اعضا مبنی بر تشکیل جلسه در تعاونی هفته آینده جلسه خواهیم داشت با 

حضور اعضای محترم در تعاونی و زمان آنرا به اطلاع خواهیم رساند.

بنابراین جلسه ای که قرار بود در این جمعه تشکیل شود به هفته آینده موکول شد در تعاونی.

زمان آنرا هم هیئت مدیره که احتمالا پیجشنبه تشکیل میشود مشخص خواهد کرد.

یکبار دیگر عرض کنم مقدمات سیاست جدید هیئت مدیره تقریبا فراهم شده و انشاءا... با 

تشکیل جلسه با اعضا و طرح آن عملی خواهد شد.

خیلی شفاف بگویم کمترین امیدی به ساخت برج توسط تعاونی وجود ندارد این نظر شخصی بنده 

است . آنچه میتواند ما را به اهدافمان برساند حضور اکثریت در برنامه ریزی و مشارکت در تصمیمات

میباشد.

 

+ نوشته شده توسط در و ساعت |
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم برج ستاره میرساند:

 

با عنایت به مصوبه هیئت مدیره برج و با توجه به عدم انجام تعهدات

 

تعاونی تا تاریخ مقرر جلسه روز جمعه چهارم اردیبهشت لغو میگردد.

 

زمان جلسه متعاقبا از طریق همین رسانه اعلام خواهد شد.

 

ضمنا در جلسه هیئت مدیره که روز پنجشنبه برگزار گردید تصمیمات

 

 مهمی اتخاذ گردید که در فرصت مناسب به اطلاع شما خواهدرسید.

 

در حال حاضر منتظر انجام شروع و انجام کارو تعهد تعاونی مبنی بر

 

شروع کار موتورخانه و آسانسور می باشیم.

 

+ نوشته شده توسط در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM